ATLETIKA v T.J.SOKOL HOLICE

nově od školního roku 2018/2019 přebíráme ATLETIKU od DDM.

1. schůzka rodičů dětí, které budou chodit je 19.9.2018 v 17.00 hod v sokolovně.

Začínat s výukou se bude od října, vždy ve středu. Děti budou rozděleny do 2 skupin, podle věku. První skupina 15.00 - 16.30 a druhá skupina 16.30-18.00.

Hlavním trenérem bude Mgr. Jakub Šmejc.

Úplata na celý rok bude 1.500,-/ žák. Přihlášky a pokyny k platbě dostanete na první schůzce rodičů. Děti ovšem můžete dopředu hlásit ( jméno, tříd, škola) na mail:markova@sokolholice.cz