Ceny a časový rozvrh

CENY PRO ROK 2017-2018:  
Členské známky: 200 Kč/rok pro mládež do 18 let a starší nad 65 let
  500 Kč/rok pro ostatní
Pronájem sokolovny: 100 Kč/hod. pro členy T.J. Sokol Holice
  200 Kč/hod. pro ostatní subjekty
Hodiny pro veřejnost: 200 Kč/hod.
  1 500 Kč permanentka na 10 vstupů