cvičení všestrannosti pro děti

Pro děti z 1. stupně základní školy jsme obnovili 

cvičení všestrannosti. 

začínáme cvičit 12. září 2018 v sokolovně a budeme pokračovat každou středu od 13:30 do 15:00.

Úplata za cvičení je 1500,- žák, kdo má zaplacenu členskou známku pro rok 2018, bude platit 1250,-. Podklady pro platbu a přihlášku dostanou děti na první hodině.

Přihlásit své dítě můžete na mail: markova@sokolholice.cz( Jméno, třídu a školu). Pokud chcete, abych vaše dítě vyzvedla ve družině, napište mi do mailu v jaké družině se bude dítě nacházet.