Stanovy České obce sokolské

Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90, ve znění změn a doplňků, vzatých Ministerstvem vnitra České republiky na vědomí podle § 11 zákona č. 83/1990 Sb. pod č.j. VSP/1-1311/90-R ze dne 30.7.1990, 1.3.1991, 16.2.1993, 2.1.1996 a změněné usnesením Výboru České obce sokolské dne 14.4.1996, 5. sjezdem České obce sokolské 31.5.1998, Výborem České obce sokolské 25.11.2000, 6. sjezdem České obce sokolské 24.6.2001, Výborem České obce sokolské 27.4.2002, 7. sjezdem České obce sokolské 20.6.2004, 9. sjezdem České obce sokolské 20.6.2010 a Výborem České obce sokolské 30.11.2013.