V sokolovně bude v roce 2019 kavárna

Od poloviny září 2018 probíhají v holické sokolovně stavební práce. Buduje se tu kavárna, která bude sloužit široké veřejnosti v prostorách bývalé promítárny v 1. patře. Kavárna bude mít status sociálního podniku. Spolu s prostorem pro příjemné posezení bude v přízemí vybudováno nové sociální zázemí pro hosty kavárny, sportovce a personál. Necitlivá přístavba sociálních zařízení ze 70. let minulého stolení byla zbourána. Zároveň byly odstraněny všechny prvky, které poškozují vnější architekturu budovy. Naším cílem je, co nejvíce se přiblížit k původnímu vzhledu a stavu této krásné holické památky. 

 

Takto finančně náročný projekt by sokolové nebyli schopni zafinancovat. A proto patří velké díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj, Pardubickému kraji a Městu Holice, kteří svou finanční dotací podpořili tento smělý projekt.