Všestrannost

V naší jednotě máme v oddílu všestrannosti 62 členů. I když věkový průměr člena oddílu je 77, tak jsou aktivní.

Scházejí se, jezdí na výlety a hlavně nás mladší, kteří chceme pokračovat v sokolské tradici v Holicích, inspirují.  

A za to jim patří velký dík.