VÝROČÍ 100 LET OD OTEVŘENÍ SOKOLOVNY V HOLICÍCH

V letošním roce, 7. září 2013, se naše sokolovna dočkala oslavy 100 let od jejího otevření. Budova je to nádherná, opravená a věřme, že i hojně využívaná. Dostavěna byla 3. srpna roku 1913 a bohužel, ne vždy sloužila účelu, ke kterému byla vybudována.

Po dobu I. světové války byl v budově zřízen vojenský lazaret. Po válce bylo na dolejší části pozemku upraveno letní cvičiště a hřiště. Tyto pozemky jsou od letošního roku v majetku města, stejně tak jako " sokolský park".

Po I. světové válce se sokolská činnost intenzivně rozvíjela. Cvičilo se a sokolovna sloužila i jako kulturní zázemí občanům města.

Za druhé světové války byla v roce 1941 zastavena činnost Sokola a zabaven jeho majetek. Tělovýchovná činnost dospělých byla utlumena a řada členů přešla do jiných spolků, zejména do Dělnické tělocvičné jednoty. Z průčelí budovy musel zmizet velký sokol. V letech 1919 až 1956 sloužila sokolovna holickým občanům hlavně jako kino.

Po osvobození ČSR v roce 1945 se činnost Sokola obnovila, opět se čile cvičilo, nacvičovaly se skladby pro XI. Všesokolský slet a pořádaly se různé akademie, zábavy a Šibřinky. Navázalo se na dřívější úspěchy a tradice. T.J. SOKOL byl v té době nejpočetnější jednotou, čítal dohromady 566 cvičenců od dětí po dospělé. Dne 15. Června 1947 se v Holicích konal III. župní slet, který byl ovšem na dlouhých 50 let poslední akcí jednoty. Sokol sice ještě přežíval, ale nesměl se již hlásit ke svým původním myšlenkám.

Po sametové revoluci v listopadu roku 1989 NEBYL Sokol v Holicích obnoven. Dne 31. března 1998 získal Sokol, v soudním řízení budovu sokolovny, a aby sokolovna dál sloužila tělovýchově, byla založena jednota T. J. Sokol Holice. Na Valné hromadě 20. října 1998 byl zvolen nový výbor a starostou se stal, bratr Václav Kyncl.

Budova sokolovny byla navrácena v žalostném stavu. Po mnoha jednáních došlo k opravě opláštění sokolovny. Práce probíhaly od roku 2006 do roku 2013. Opravily se ochozy, všechna okna, vyspárovalo se zdivo. Uvnitř se opravilo WC, některé vodovodní rozvody a na západní straně sokolovny byla vybudována kanalizace.

V březnu 2013 byl zvolen nový výbor jednoty a starostou se stal br. Lukáš Horský. Pod jeho vedením se v říjnu 2013 dokončila změna ve vytápění budovy, bylo vybudováno tepelné čerpadlo a započaly se další kroky směřované k revitalizaci sokolovny a celé jednoty T.J. SOKOL HOLICE.

Veškeré tyto práce mohly být realizovány zásluhou finanční podpory Města Holic, Východočeské župy Pippichovy, České obce sokolské, Ministerstva kultury, Krajského úřadu Pardubice, mikroregionu Holicko a soukromých sponzorů.

Obnova tohoto objektu je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého
Ministerstvem kutury v rámci Havarijního programu.

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE STARÁTE A CHODÍTE K NÁM CVIČIT.